บริการนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ ทีวีออนไลน์, บริษัทที่ต้องการจัดให้มีการประชุมออนไลน์ หรือ สถาบันที่ต้องการสอนนักศึกษาผ่านระบบ Internet โดยสามารถทำได้สองแบบคือ
 
1. ถ่ายทอดสด โดยการถ่ายทอดสดผ่านไมค์หรือกล้องวีดีโอจากเครื่อง User ด้วยโปรแกรม Windows Media Encoder หรือ Flash Media Live Encoder ส่งมายัง Streaming Server และเผยแพร่ต่อไปยังผู้รับชมแบบ Real Time

2. ถ่ายทอดด้วยไฟล์ (ไม่สด) ท่านสามารถ Upload ไฟล์เสียงหรือไฟล์วีดีโอที่ต้องการเผยแพร่ (wma , wmv , mp3) ขึ้นมายัง Streaming Server และให้ Server ถ่ายถอดไฟล์นั้นไปยังผู้รับชมหรือผู้รับฟัง

Package Starter Basic Premium
รองรับจำนวนผู้เข้าชมพร้อมกัน 100 คน 200 คน 500 คน
ความคมชัด (Bit Rate) 800 Kbps 1,000 Kbps 1,000 Kbps
ค่าบริการ 190 บาท/เดือน 380 บาท/เดือน 999 บาท/เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นาย สิรวิชญ์ เม่งอำพัน
92/28 ถนนพัฒนาการ 40
แขวงสวนหลวง เขตประเวศ
กรุงเทพ 10250

Telephone : 098-7463644

Call us on:
Follow on:
Join us on:

LoadingRetrieving latest tweet...

Back to Top

Follow us on Twitter, Facebook or Google+ to receive updates regarding network issues, discounts and more.
2012-2014 © elosHost.com | AKC Communication Co., Ltd. (VAT Number 0505555010023)